Coca Cola İçecek A.Ş.

Kemalpaşa Tesisi Enerji İzleme ve Raporlama Sistemi Teslim edilmiştir.

Ham su pompaları pano revizyon işleri teslim edilmiştir.