MCM Cam Mozaik Tesisi

1000 KVA  Trafo Tesisi ve Harmonik Filtreli Kompanzasyon panoları işletmeye teslim edilip devreye alınmıştır.