Tezol Tütün ve Kağıt A.Ş.

  Kemalpaşa Tesisi Yeni Üretim holü Busbar Montaj İşleri tamamlanmıştır.